Архангел Рафаил – лечителят

„Лек душата ми намира, щом в очите ти се взира”

Архангел Рафаил е главният архангел, който наблюдава лечебните процеси при всички живи същества на Земята. Той е добре познат в християнството и юдаизма и е невероятно могъщ архангел, който винаги е в готовност и с радост очаква да се свърже директно с вас, ако пожелаете. Известен е още като Рафаел и Лабиел. Продължете да четете Архангел Рафаил – лечителят

Харесвам(296)Не харесвам(11)